Kancelaria Dymlang - WarszawaKancelaria Dymlang - WarszawaKancelaria Dymlang - WarszawaKancelaria Dymlang - Warszawa
kontakt

Publikacje


Nasze artykułu ukazały się w następujących publikacjach:

  • Biuletyn BDO
  • Biuletyn VAT
  • Dziennik Gazeta Prawna
  • European Taxation
  • Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  • Miesięcznik Prawo i Podatki
  • Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Poniżej prezentujemy nasze publikacje książkowe:

publikacja1.jpg

publikacja2.jpg

oecd

europeantax.jpg

samochodwdzialalnoscigospodarczej

„Podatki w branży farmaceutycznej”

Paweł Dymlang, Radosław Kowalski; Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2010.


„Egzamin na doradcę podatkowego”

Beata Chanowska-Dymlang, Paweł Dymlang; Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2010.


"Konstytucyjne zagadnienia stosowania umów o UPO"

Adam Biegalski, Beata Chanowska-Dymlang; [w:] Model Konwencji OECD Komentarz, red. Bogumił Brzeziński, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2010.


"Declaration of Taxpayer Rights"

Bogumił Brzeziński, Beata Chanowska-Dymlang; [w:] European taxation: official journal of the Confédération Fiscale Européenne (Amsterdam: Bureau), Vol. 54, No. 8 (2014), p. 363-364


„Samochód w działalności gospodarczej (...)”

Paweł Dymlang; Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2018.

Copyright 2015 Paweł Dymlang kancelaria prawno-podatkowa