Kancelaria Dymlang - WarszawaKancelaria Dymlang - WarszawaKancelaria Dymlang - WarszawaKancelaria Dymlang - Warszawa
kontakt

O nas


Zapewniamy  kompleksową obsługę  prawno-podatkową. Swoją ofertę  kierujemy do małych  i  średnich  przedsiębiorstw. Oferujemy wsparcie niezbędne do bezpiecznego i efektywnego  prowadzenia  biznesu. Kancelaria  pomaga  w  prowadzeniu sporów z przedstawicielami fiskusa w przypadku niezgodnego z prawem działania organów w obszarze opodatkowania przedsiębiorstwa oraz oferuje doraźną pomoc w przypadku kontroli skarbowej lub podatkowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych.


Paweł Dymlang - doradca podatkowy (nr wpisu 10987). Absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.  Autor  licznych publikacji   prasowych   i   książkowych   z   zakresu    prawa   podatkowego. 

Powoływany   jako   ekspert   w   dziedzinie   podatków w wystąpieniach telewizyjnych i radiowych. Trener i wykładowca – poprowadzonych przeszło  1000 szkoleń otwartych oraz zamkniętych  dla biznesu oraz administracji publicznej. Wieloletnie doświadczenie zdobył pracując w organach skarbowych oraz kancelariach doradztwa podatkowego. Z sukcesami od lat zajmuje się obsługą przedsiębiorców polskich i zagranicznych. Specjalizacja branżowa, m.in.: nieruchomości, farmacja, handel międzynarodowy. Obsługa w języku polskim i angielskim.

Beata Chanowska-Dymlang - absolwentka prawa oraz prawa kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2006-2013 redaktor prowadzący miesięcznika „Prawo i Podatki”. W latach 2008-2013 redaktor naczelny wydawnictw książkowych i czasopism  w Oficynie  Prawa  Polskiego.  Autorka  licznych  publikacji  z  zakresu  prawa  podatkowego.
Powoływana jako ekspert w dziedzinie podatków w wystąpieniach telewizyjnych i radiowych. Koordynator projektu społecznego Deklaracja Praw Podatnika.  Współorganizator  konferencji  podatkowych  oraz  Dnia  Ochrony  Praw  Podatnika   organizowanych   wraz z Krajową  Izbą  Doradców  Podatkowych,   Centrum  Dokumentacji   i   Studiów   Podatkowych   w   Łodzi   oraz   Katedrami   Prawa   Finansowego i  Podatkowego.

Tomasz Nowak  - adwokat. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się problematyką z zakresu prawa rzeczowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień łączących się z obrotem nieruchomościami. Zajmuje się także doradztwem w zakresie postępowań administracyjnych dotyczących nieruchomości oraz zawierania kontraktów handlowych. Działa jako pełnomocnik procesowy w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, a obrońca lub oskarżyciel posiłkowy w sprawach karnych. Posiada doświadczenie w problematyce prawa farmaceutycznego związanego ze wszystkimi aspektami istotnymi dla działalności firm farmaceutycznych.

Maciej Baran - radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wieloletnie doświadczenie zdobył pracując w kancelariach radcowskich, gdzie zajmował się obsługą przedsiębiorców, zarówno indywidualnych jak i spółek cywilnych, jawnych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie transportowym, rozwiązywaniu sporów, z uwzględnieniem sporów sądowych, postępowań polubownych i arbitrażowych oraz postępowań administracyjnych i administracyjno-sądowych. Włada językiem angielskim i niemieckim.

Copyright 2015 Paweł Dymlang kancelaria prawno-podatkowa